01.07.2019

01.07.2019

Z dniem 1.07.2019 roku wpisem przez właściwy sąd rejestrowy zmianie uległa nazwa oraz adres Spółki. 

 

Nowa nazwa:

Energopiast sp. z o.o.

 

Nowy adres:

ul. Polna 12

55-011 Siechnice

 

Zmianie uległo również logo naszej firmy.

16.02.2017

16.02.2017

Z dumą informujemy, że Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp.zo.o. znalazło się w gronie nominowanych do Gazel Biznesu 2016 - najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Podczas uroczystej Gali wręczenia Gazeli Biznesu 2016, która odbyła się 31.01.2017 we Wrocławiu, Prezes Marek Luberda odebrał certyfikat potwierdzający przynależność przedsiębiorstwa do elitarnego klubu Gazel Biznesu.

29.04.2016

Wspieramy Najlepszych!                            

W naszej działalności kierujemy się kreatywnością i innowacyjnością, dlatego wspieramy inicjatywy rozwoju młodego pokolenia poprzez sponsorowanie drużyny ASIMO TEAM z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. W ogólnopolskim finale programu twórczego rozwiązywania problemów DestiNation  Imagination, drużyna otrzymała Nagrodę Specjalną Renesansu za najbardziej kreatywny i innowacyjny projekt techniczny, która upoważnia młodzież do reprezentowania Wrocławia i Polski w Knoxville podczas finału światowego DestiNation Imagination.

» link do wydarzenia

Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP


Misja:

 

Kształtowanie otoczenia zewnętrznego, naturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz przepisów BHP poprzez świadczenie usług wibroakustycznych, wulkanizacyjnych i budowlanych.

 

 

Dbając o utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyznaczamy do realizacji cele:

 

 • ukierunkowanie na identyfikację i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań klienta oraz stron zainteresowanych,

 

 • stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie stosowanych rozwiązań, kompleksowości, terminowości i solidności ich wykonania, 

 

 • zatrudnianie kompetentnych pracowników, systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji oraz szerzenie wśród załogi wiedzy z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp,

 

 • stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku i optymalizacja zużycia surowców, energii i wody,

 

 • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i ściekami,

 

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

 • redukcja odpadów stałych, ciekłych i gazowych, powstających w trakcie procesów produkcyjnych i usługowych,

 

 • postępowanie wg zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają w swoim otoczeniu za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,

 

 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym,

 

 • systematyczne identyfikowanie zagrożeń, analizowanie ich i podejmowanie niezbędnych działań zapobiegawczych,

 

 • podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników tak, by byli oni świadomi swoich obowiązków dotyczących bhp poprzez: szkolenia w dziedzinie bhp, informowanie o możliwych zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, prowadzenie konsultacji spraw dotyczących bhp.

 

Energopiast sp. z o.o., siedziba: ul. Polna 12, 55-011 Siechnice, Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 0000055135, NIP 897-001-20-83, kapitał zakładowy: 410 000 zł.