01.07.2019

01.07.2019

Z dniem 1.07.2019 roku wpisem przez właściwy sąd rejestrowy zmianie uległa nazwa oraz adres Spółki. 

 

Nowa nazwa:

Energopiast sp. z o.o.

 

Nowy adres:

ul. Polna 12

55-011 Siechnice

 

Zmianie uległo również logo naszej firmy.

16.02.2017

16.02.2017

Z dumą informujemy, że Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp.zo.o. znalazło się w gronie nominowanych do Gazel Biznesu 2016 - najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Podczas uroczystej Gali wręczenia Gazeli Biznesu 2016, która odbyła się 31.01.2017 we Wrocławiu, Prezes Marek Luberda odebrał certyfikat potwierdzający przynależność przedsiębiorstwa do elitarnego klubu Gazel Biznesu.

29.04.2016

Wspieramy Najlepszych!                            

W naszej działalności kierujemy się kreatywnością i innowacyjnością, dlatego wspieramy inicjatywy rozwoju młodego pokolenia poprzez sponsorowanie drużyny ASIMO TEAM z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. W ogólnopolskim finale programu twórczego rozwiązywania problemów DestiNation  Imagination, drużyna otrzymała Nagrodę Specjalną Renesansu za najbardziej kreatywny i innowacyjny projekt techniczny, która upoważnia młodzież do reprezentowania Wrocławia i Polski w Knoxville podczas finału światowego DestiNation Imagination.

» link do wydarzenia

Obudowy akustyczne

Obudowa generatora - przykładowa obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna o konstrukcji samonośnej, obejmuje generator łącznie ze szczotkotrzymaczem. Ściany wzdłużne, szczytowe oraz sufit wykonane są z segmentów dźwiękochłonno-izolacyjnych. Segmenty sufitowe wyposażone są w śruby montażowe z uchem umożliwiające ich zdjęcie z użyciem suwnicy. Ponadto konstrukcja wsporcza umożliwia modułowy montaż i demontaż części osłony (ściany wzdłużne, ściany szczytowe). Osłona wyposażona w drzwi oraz przeszklenia. Wentylacja obudowy mechaniczna poprzez tłumiki wlotowe i wylotowe ze 100% zabezpieczeniem na wypadek awarii wentylatorów. Załączanie wentylatorów automatyczne przy wykorzystaniu czujników i regulatorów temperatury. Wewnątrz obudowy oświetlenie normalne i awaryjne. Instalacja elektryczna szybkorozłączna. Skuteczność akustyczna przykładowej obudowy wynosi 20 dB(A)

Obudowa turbiny - przykładowa obudowa akustyczna części NP turbozespołu 18 K370 składa się z płaszcza na części walcowej, segmentów dźwiękochłonno-izolacyjnych dla części walcowej i segmentów dźwiękochłonno-izolacyjnych dla części bocznych i łożysk. Płaszcz zaprojektowano i wykonano jako trwałą osłonę akustyczną na stałe związaną z częścią walcową turbiny. Obudowa wyposażona jest w schody i pomosty umożliwiające łatwy dostęp obsługi do kontroli w strefie klap zaworów bezpieczeństwa. W dwóch segmentach bocznych zainstalowano drzwiczki umożliwiające dostęp do termopar i otworów endoskopowych. W obudowie zastosowano wentylację mechaniczną przystosowaną do pracy w strefie wodorowej oraz wibroizalotory. Skuteczność akustyczna przykładowej obudowy wynosi 33 dB(A)

Obudowa agregatu sprężającego - przykładowa obudowa akustyczna agregatu stanowi konstrukcję skręcaną wykonaną z elementów dźwiękochłonno – izolacyjnych mocowanych do konstrukcji wsporczej. Obudowa składa się z dwóch części: w jednej znajduje się silnik oraz sprężarka (komora agregatu), w drugiej – chłodnica wentylatorowa (komora chłodnicy). Komora agregatu wyposażona jest w wentylację mechaniczną z tłumikami akustycznymi, przepustnicami sterowanymi siłownikami, filtrami oraz żaluzjami pogodowymi. Układ spełnia zadanie odpowiedniego odprowadzania ciepła i przewietrzania obudowy. Obudowa wyposażona jest w układ wlotu powietrza na silnik oraz układ wydechu spalin. W celu ograniczenia emisji hałasu przez chłodnicę gazu zastosowano komorę wyposażoną w tłumik wlotowy i wylotowy o odpowiednio dobranych oporach przepływu powietrza. Urządzenia AKPiA zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu w celu ochrony przed wpływami atmosferycznymi. Obudowę wraz z całym wyposażeniem zaprojektowano z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy ATEX. Średnia izolacyjność obudowy wynosi 45 dB(A).

Obudowa chłodnic transformatora - przykładowa obudowa dźwiękochłonno – izolacyjna chłodnic transformatora TB4 wykonana została z segmentów dźwiękochłonno – izolacyjnych mocowanych do konstrukcji wsporczej. Do  zamocowania konstrukcji osłony (ramy) wykorzystano istniejące fundamenty słupów oraz  ławy fundamentowe torów jezdnych, na których stoi transformator. Osłona przeciwhałasowa obejmuje chłodnice transformatorowe z wentylatorami tworząc dla nich oddzielne komory wylotowe. Wylot powietrza z obudowy odbywa się na boki poprzez układ tłumików płytowych i wspomagany jest przez dwa wentylatory wyciągowe zamocowane w górnej płycie komory. Instalacja nawiewna osłony składa się z otworów wlotowych zabezpieczonych płytami akustycznymi oraz wentylatorów zamocowanych do górnej płyty obudowy i osłoniętych tłumikami. Od czoła obudowa posiada przeszklone drzwi wejściowe umożliwiające obserwację oraz dostęp do wentylatorów chłodnic transformatorowych, natomiast w ścianie wewnętrznej znajdują się odchylane wzierniki umożliwiające dostęp do zaworów spustowych. Od strony tylnej osłona posiada również komorę tłumiącą składającą się z dwóch ścian, z których jedna jest istniejącą ścianą ogniową częściowo wyłożoną panelami dźwiękochłonnymi a druga - ścianą obudowy. Obudowa jest konstrukcją rozbieralną umożliwiającą remont oraz konserwację chłodnic i transformatora. Zastosowanie obudowy obniżyło emisję hałasu z chłodnic transformatora o 18 dB(A).

Osłona z folii dźwiękoizolacyjnej - osłony wykonane w postaci konstrukcji wsporczej z zamocowanymi pasami z folii dźwiękoizolacyjnej. Zadaszenie osłon wykonane jest z segmentów dźwiękochłonno – izolacyjnych. W osłonach przewidziano wentylację mechaniczną. Osłony stosowane w przypadku gdy wymagane obniżenie emisji hałasu jest stosunkowo niskie oraz gdy niezbędny jest dostęp do osłoniętych urządzeń ze wszystkich stron. Izolacyjność akustyczna tego typu osłon wynosi ~10dB/A/.

Obudowy linii technologicznych - w zależności od potrzeb stosujemy indywidualne rozwiązania przeciwhałasowe dla skomplikowanych kształtem całych linii technologicznych. Dobór konkretnych zabezpieczeń wynika z wymaganego obniżenia emisji hałasu do wartości dopuszczalnych.