01.07.2019

01.07.2019

Z dniem 1.07.2019 roku wpisem przez właściwy sąd rejestrowy zmianie uległa nazwa oraz adres Spółki. 

 

Nowa nazwa:

Energopiast sp. z o.o.

 

Nowy adres:

ul. Polna 12

55-011 Siechnice

 

Zmianie uległo również logo naszej firmy.

16.02.2017

16.02.2017

Z dumą informujemy, że Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp.zo.o. znalazło się w gronie nominowanych do Gazel Biznesu 2016 - najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. Podczas uroczystej Gali wręczenia Gazeli Biznesu 2016, która odbyła się 31.01.2017 we Wrocławiu, Prezes Marek Luberda odebrał certyfikat potwierdzający przynależność przedsiębiorstwa do elitarnego klubu Gazel Biznesu.

29.04.2016

Wspieramy Najlepszych!                            

W naszej działalności kierujemy się kreatywnością i innowacyjnością, dlatego wspieramy inicjatywy rozwoju młodego pokolenia poprzez sponsorowanie drużyny ASIMO TEAM z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. W ogólnopolskim finale programu twórczego rozwiązywania problemów DestiNation  Imagination, drużyna otrzymała Nagrodę Specjalną Renesansu za najbardziej kreatywny i innowacyjny projekt techniczny, która upoważnia młodzież do reprezentowania Wrocławia i Polski w Knoxville podczas finału światowego DestiNation Imagination.

» link do wydarzenia

Zakład Izolacji Akustycznych (ZIA)

Zakład Izolacji Akustycznych (ZIA) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem zabezpieczeń wibroakustycznych z zakresu ochrony środowiska naturalnego znajdującego się w otoczeniu zakładów przemysłowych oraz środowiska pracy na ich terenie. Obszar jego działalności obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym m.in. energetykę, gazownictwo, hutnictwo, dla których projektuje i dostarcza zabezpieczenia wibroakustyczne dla maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych.

Nasza kompleksowa oferta w zakresie zabezpieczeń akustycznych obejmuje:

Analizy hałasu - u podstaw każdego realizowanego projektu wyciszenia złożonych obiektów przemysłowych leży przeprowadzenie szczegółowej analizy propagacji dźwięku na opracowywanym obszarze. Dzięki analizie przeprowadzonej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania możliwe jest symulowanie zastosowania różnego rodzaju zabezpieczeń dźwiękochłonno-izolacyjnych i określanie przewidywanej skuteczności ich zastosowania. Taka procedura pozwala na optymalny dobór zabezpieczeń już w fazie przedprojektowej, a poprzez to zapewnia maksymalizację efektu wyciszania obiektu oraz minimalizacje związanych z nią kosztów.

Projekty zabezpieczeń akustycznych - pełna analiza danych akustycznych - zarówno tych zebranych od producentów poszczególnych urządzeń generujących hałas - na etapie planowania inwestycji, jak i tych zebranych podczas pomiarów na etapie udoskonalania już istniejących obiektów - umożliwia optymaly dobór zabezpieczeń. Własne biuro projektowe pozwala nam na tworzenie zarówno koncepcji technicznych jak i projektów wykonawczych zabezpieczeń dźwiękochłonno-izolacyjnych. 

Zabezpieczenia w energetyce - wyciszanie źródeł hałasu stanowiących zagrożenie dla środowiska zewnętrznego: stacje sprężarek, pompownie wodne, wentylatory odciągu spalin włącznie z silnikami, urządzenia przeładunkowe, urządzenia czyszczące – filtry, chłodnie.

Wyciszanie źródeł hałasu stanowiących zagrożenie dla środowiska pracy: młyny, wentylatory, turbiny, generatory, pompy sieciowe i zasilające, silniki elektryczne i przekładnie.

Wyciszanie transformatorów - źródła hałasu: drgania uzwojeń i rdzenia połączone ze zjawiskiem magnetostrykcji (cykliczne wydłużanie, lub skracanie rdzenia), wentylatory i pompy olejowe stosowane do chłodzenia transformatorów.

Zabezpieczenia w gazownictwie - wyciszanie źródeł hałasu na tłoczniach gazu: turbina gazowa + sprężarka gazu, silnik gazowy + sprężarka gazu, rurociągi ssące i tłoczące gaz, wloty powietrza i wyloty spalin, inne źródła.

Zabezpieczenia w zakładach przemysłu ciężkiego - przemysł hutniczy, cementowy i wydobywczy. Kompleksowe wyciszanie tego typu obiektów łaczy się często z koniecznością opracowywania rozwiązań dla kilkudziesięciu niezależnych źródeł hałasu rozrzuconych po wielohektarowym terenie.

>przykłady realizacji...